Компанийн танилцуулга

For Your Beloveds

History

Бидний түүх

Компанийн түүх

Миний болон хайртай хүмүүсийнхээ

аз жаргалтай амьдралын төлөө

зогсолтгүй хувьсал шинэчлэл туршилт судалгаагаар дамжуулан эдгэрэшгүй өвчнийг эмчлэх арга замыг эрэлхийлэх болно.
2016 оноос өнөөг хүртэл

Дизайн Селл судалгааны төв үүсгэн байгуулагдсанаас хойшхи өсөн хөгжилт

 • зөнөх өвчний эсрэг үүдэл эсийг хөгжингүй голлох 5 улсад патент бүртгүүлсэн (АНУ/Хятад/Япон/Европ/Австрали)
 • гоо сайхны зориулалттай үүдэл эсийн патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • glaucoma нүдний даралтын эмчилгээний патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • тархины судас нарийсалтын үүдэл эсийн патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • гоо сайхны зориулалтын үүдэл эсийн патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • Дизайн Селл ХК үүсгэн байгуулсан
 • Дизайн Селл судалгааны төвийг үүсгэн байгуулсан
 • Дэвон инвестмент ХК хөрөнгө оруулалтийг авсан
 • Хятад улсад Qingdao Sinder Designed Stem Cells (QSDSC) үүсгэн байгуулсан
 • Вьетнам улсад Designed Cells Viet Nam (DCVN) үүсгэн байгуулах хэлэлцээр байгуулсан
 • Quality Management System ISO9001-2015 баталгаажсан
 • Гоо сайхны бүтээгдэхүүний зориулалтын exosome баяжуулсан хандыг патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • Үе мөчний үрэвслийн эмчилгээний зориулалтын exosome баяжуулсан шингэний патентийн эрх бүртгүүлсэн(АНУ/Хятад/Япон/Европ/Австрали)
 • Арьс цайруулах, үрчилгээний эсрэг цагаан сарнайн бэлдмэл Хятад улсад патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • Үүдэл эсийн үе мөчний үрэвслийн эмчилгээний тайлбар судалгааны ажлын илтгэл
 • Nattokinase патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • Тусгай хүчин чадалтай генийг агуулсан үүдэл эсээр тархины судас нарийсах өвчнийг эмчлэх технологийн үр нөлөө судалгааны ажлын илтгэл
 • Тусгай хүчин чадал бүхий генийг агуулсан үүдэл эсээр зөнөх өвчнийг эмчлэх технологийн үр нөлөө судалгааны ажлын илтгэл
 • Аи ти эгс - Эи Аи ХК хөрөнгө оруулалт авсан
 • Сosdaq хөрөнгийн биржд бүртгэлтэй Кус Ун компанитай M&A
 • Ирак улсад Designed Cells Health Care (DCHC) үүсгэн байгуулах хэлэлцээр
 • Нохойны үүдэл эс болон exosome баяжуулсан шингэний патентийн эрх авах өргөдөл
 • Муурны үүдэл эс болон exosome баяжуулсан шингэний патентийн эрх авах өргөдөл
2011 - 2015

эдгэрэшгүй өвчний эмийг гаргаж авах үүдэл эс болон бие махбодийг эрчимжүүлэх бодисын судалгаа

 • Танин мэдэхүйн ген агуулсан үүдэл эсээр зөнөх өвчнийг эмчлэх тухай анхдагч судалгааны ажлын илтгэл
 • Тархины саатал саа эмчлэх үүдэл эсийн патентийн эрх авах өргөдөл өгсөн
 • Зөнөх өвчнийг эмчлэх үүдэл эсийн патентийн эрх бүртгүүлсэн
 • Зөнөх өвчний үүдэл эс гадаадын голлох 5 улсад патентийн эрх авах өргөдөл(АНУ/Хятад/Япон/Европ/Австрали) өгсөн
 • Танин мэдэхүйн ген агуулсан үүдэл эсээр хөгшрөлтөөс сэргийлэх, хөгшрөлтийг удаашруулах тухай анхдагч судалгааны ажлын илтгэл
 • Тархины саатал эмчлэх үүдэл эсийн патентийн эрх авах бүртгүүлсэн 
 • Үсний ургалтын үүдэл эсийн патентийн эрх авах өргөдөл 
 • Glaucoma нүдний даралтыг эмчилгээний патент эрхийн авах өргөдөл 
 • Тархины судас нарийсалтыг эмчлэх үүдэл эсийн патент эрхийн авах өргөдөл 
 • Судас үүсгэх ген ялгаруулдаг үүдэл эсээр насжилтыг 31%сунгах үр нөлөөний талаар судалгааны ажлын илтгэл