Судалгаа хөгжүүлэлт

For Your Beloveds

“Хайртай хүмүүстэйгээ аз жаргалтай урт амьдрах” -д туслах нь бидний судалгааны зорилго юм.

Манай Дизайнэд Сэлл-компанийн судлаач эрдэмтэд дэлхийд анх удаа танин мэдэхүйн генээр дүүрсэн үүдэл эсийг дэлхийд анх удаа гарган авч, үр дүнтэй болохыг баталж гаргасан шилдэг судлаачид юм. Манай технологи нь судалгааны ажлын үр дүн болгон цаасан дээр хадгалах биш зовж шаналж буй хүмүүст итгэл найдвар өгч чадах тул бид эдгэршгүй өвчнийг эмчлэх аргыг боловсруулсаар байна.

Дизайн Селл ХК таны хайртай хүмүүсийг хамтдаа эрүүл аз жаргалтайгаар хамтдаа алхахад нь туслахын тулд шаргуу ажиллаж байна.

줄기세포연구소사진

Үүдэл эсийн лаборатори

  • Дизайнэд Сэлл компанийн судалгааны төв нь үүдэл эсийн судалгаа, боловсруулалт, үржүүлэг үйлдвэрлэлийн менежмент, үр ашиг/аюулгүй байдлыг хангах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.
안전성유효성연구실

Аюулгүй байдал, үр ашгийн үнэлгээний төв

  • Design Cell ХК-ийн Аюулгүй байдал, үр ашгийн төв нь Чунбүкийн үндэсний их сургуулийн мал аж ахуйн сургуулийн хор судлалын тэнхимтэй хамтран аюулгүй байдал, үр дүнтэй байдлын үнэлгээ хийдэг лаборатори юм.
  • 충북대학교 수의과대학