Designed stem cells

For Your Loved Ones

소중한 사람과 함께하는 행복한 삶, 디자인셀의 연구목표입니다.

Designed stem cells

For Your Loved Ones

소중한 사람과 함께하는 행복한 삶, 디자인셀의 연구목표입니다.

Designed stem cells

For Your Loved Ones

소중한 사람과 함께하는 행복한 삶, 디자인셀의 연구목표입니다.

Designed stem cells

For Your Loved Ones

소중한 사람과 함께하는 행복한 삶, 디자인셀의 연구목표입니다.
Designed Cells

About Our Vision

Дизайнэд Сэлл компани нь хүн төрлөхтнийг эрүүл өвдөлгүй урт наслах (Well- Aging) амьдралаар амьдруулах зорилго тавин байгуулагдсан компани юм. Эдгэршгүй өвчнийг эдгээх үүдэл эсийн эмчилгээ, эрүүл урт наслах (Health span), дотоод гоо сайхнаа илэрхийлэх хөтөлбөрүүдээр дамжуулан таны амьдралыг жинхэнэ үнэ цэнэтэй амьдрахад туслах юм. Дэлгэрэнгүй
Stem Cell Cosmetics

GRX Series

Дизайнэд Сэлл компанийн маань тусгай бүтээл болох эксозомийн үржүүлсэн шингэн үйлдвэрлэх технологи, уургийг бүрхэж буй нано бүрхүүл болох эксозом нь 2000 гайруй тусгай элемэнтийг арьсны гүн хүртэл нэвтрүүлж шингээдэг. Дэлгэрэнгүй
Our Technology

400 орчим судалгааны үр дүнгийн тайлан болон тусгай лиценз, 56.3 тэрбум воны үнэлгээ бүхий үнэ цэнэтэй технологи юм.

Дэлгэрэнгүй