Компанийн танилцуулга

For Your Beloveds

Location

Байршил

 • төв офис
  (28576) 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 134, 406호 (송정동, 세중테크노밸리)
 • Үүдэл эсийн судалгааны лабратори
  (28576) 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 134, 410/411/412호 (송정동, 세중테크노밸리)
 • Аюулгүй байдал үнэлгээний төв
  (28644) 충청북도 청주시 서원구 충대로 1 (개신동), 충북대학교 수의과대학 신관(E12-2) 311/312/314호
 • Төв офиссын холбогдох утас
  +82-43-264-3359
 • - Ажлын цаг
  ажлын өдөр 09:00 ~ 18:00
 • 대표메일
  info@designedcells.com